Štipendiá

Snahou Karpatskej nadácie je podporovať vzdelávanie, osobný a profesionálny rozvoj mladých talentovaných ľudí z východného Slovenska.

Tento zámer nadácia napĺňa najmä prostredníctvom štipendijných programov. V týchto programoch poskytuje štipendiá študentom, ktorí spájajú svoju budúcnosť s regiónom východného Slovenska a ktorým záleží na mieste, kde žijú a študujú. Okrem finančnej pomoci štipendisti získavajú aj poradenskú pomoc a osobný prístup počas akademického roka, v ktorom im je štipendium udelené.

Karpatská nadácia podporuje študentov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách na Slovensku. Štipendiá Karpatskej nadácie nie sú určené na podporu štúdia v zahraničí.

šTipko
Cieľom štipendijného programu je: • Vytvárať príležitosti na vzdelávanie pre mladých talentovaných ľudí z východného Slovenska. • Vychovávať kvalifikovaných mladých profesionálov, ktorí…

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák