Skutočne spoločne

Od roku 2013 realizujeme medzinárodný program pomoci a výmeny skúseností s Ukrajinou s názvom SKUTOČNE SPOLOČNE v partnerstve s Karpats´kou Fundatsiyou – Karpatskou nadáciou Ukrajina.

Hlavným cieľom programu je podpora rozvoja vidieka na Ukrajine. Mobilizáciou spolupráce medzi rôznymi sektormi spoločnosti a presunom slovenských skúseností zapájame západné provincie Ukrajiny do prípravy a realizácie projektov na vymedzenom území. Inšpiratívnymi príkladmi dobrej praxe zo Slovenska ich motivujeme k spolupráci pri riešení aktuálnych potrieb v mieste, kde žijú. Program sa zameriava na neziskové organizácie, miestne úrady a podnikateľské subjekty vo vidieckych komunitách v oblasti Zakarpatska, Ivano – Frankivska, Lvivska, Chernivetska a Cherkasy.

Program začal prvým projektom v rokoch 2013 – 2015, od októbra 2015 sme realizovali druhý ročník pod názvom Skutočne spoločne 2.0 a od januára 2017 beží už jeho tretí ročník pod názvom OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ A VEREJNÁ SPRÁVA – SKUTOČNE SPOLOČNE.

História programu:
V prvom ročníku programu boli aktívni predstavitelia vidieckych komunít zapojení do plánovania, prípravy a realizácie rozvojových projektov. Vytvorením špecifickej mikrograntovej schémy získali možnosť naučiť sa realizovať projekty za odbornej pomoci a koučingu zo strany nadácie. Mikrograntová schéma podporila osem rozvojových projektov. skutocne_spolocne_logo_rgb-01Vybraní zástupcovia z Ukrajiny sa v októbri 2014 zúčastnili na študijnej ceste na Slovensko. Počas troch dní navštívili inšpiratívne slovenské príklady rozvoja vidieckych komunít. Výber najlepších príkladov zo Slovenska a Ukrajiny vo forme prípadových štúdií je spracovaný v publikácii a dostupný v tlači/ online v anglickom, slovenskom aj ukrajinskom jazyku.

 

Program je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR – SlovakAid.

slavak aid_color

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák