Stáž v partnerskej organizácii

2 úspešní absolventi Centra pre osobný rozvoj (Elevator Development Center) absolvovali mesačnú pracovnú stáž v partnerskej organizácii IT Services Hungary.  20 pracovných dní strávili na oddelení Control Tower for Communication and Collaboration Services. Je to Global Delivery Unit v rámci oddelenia IT Operations spoločnosti  T-Systems, ktorého hlavnou úlohou je prevádzka systémov (serverov, aplikácií, platforiem a pod. )  pre cca 60+ zákazníkov tejto spoločnosti. Medzi zákazníkov patria:  Daimler J , BP, BAT, Strabag, EON atď. Počet užívateľov Communication and Collaboration Service  (CCS) presahuje 1.2 millióna.

Janka a Patrik spolu s Jankinou osobnou asistentkou strávili mesiac v meste Debrecén, kde sídli pobočka spoločnosti IT Services Hungary. Svoj pobyt zhodnotili ako veľmi príjemný, užitočný a povzbudivý. Pracovný tím, ktorého súčasťou sa na 1 mesiac stali aj oni, ich prijal veľmi milo, otvorene a vytvoril im príležitosti na zmysluplnú pracovnú stáž.

Keďže obaja stážisti trpia zrakovým postihnutím bolo zo strany hostiteľa potrebné vytvoriť im primerané podmienky na prácu a pobyt v pracovnom prostredí IT firmy. Tento predpoklad bol splnený nad ich očakávania, a preto sa počas pobytu mohli sústrediť na zbieranie skúseností s prácou v medzinárodnej korporácii, ktorá v rámci svojej politiky spoločenskej zodpovednosti už zamestnáva niekoľko zamestnancov so zdravotným znevýhodnením.

Po skončení mesačnej stáže dostali obaja jej absolventi pracovnú úlohu, na ktorej pracujú za podpory a online konzultácií pracovníkov Global Delivery Unit, IT Services Hungary

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák