Transnational Giving Europe

Transnational Giving Europe je jediným praktickým spôsobom cezhraničného darovania s využitím daňových výhod na európskej úrovni.

Transnational Giving Europe – TGE pokrýva 19 krajín a na európskej úrovni je to jediný praktický nástroj, ako podporiť organizáciu v inej krajine s využitím všetkých daňových výhod v krajine, kde sídli darca.

TGE je partnerstvo významných európskych nadácií a asociácií, ktoré uľahčuje cezhraničné darovanie s využitím daňových výhod v Európe. Sieť TGE umožňuje fyzickým aj právnickým osobám so sídlom v krajinách, ktoré sú členmi siete, finančne podporiť neziskové organizácie v iných členských krajinách s využitím daňových výhod v tej krajine, kde darca sídli.
V súčasnosti TGE ponúka možnosť administrácie darov z a do Rakúska, Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Írska, Luxemburska, Holandska, Talianska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švajčiarska, Španielska, Portugalska a Veľkej Británie.
logo_tge_p

Ako funguje TGE
Darcovia obdarujú zvolenú organizáciu v zahraničí tak, že svoj dar pošlú TGE členskej organizácii vo svojej krajine. Táto organizácia sprostredkuje dar obdarovanému do zahraničia a zabezpečí darcovi všetky daňové výhody, ktoré domáca legislatíva umožňuje. S pomocou TGE si organizácie môžu získať darcov zo zahraničia, pričom títo nestratia možné výhody daňovej úľavy, a realizovať fundraisingové kampane na získanie daňovo efektívnych darov v iných krajinách Európy.

Služby TGE využilo v roku 2014 viac ako 350 prestížnych organizácií a 5 000 darcov. Sieť TGE zadministrovala v minulom roku dary v hodnote 12 miliónov EUR, čo je oproti roku 2013 nárast o 37%. Tento fakt potvrdzuje rastúci trend cezhraničného darovania v Európe.

TGE je využiteľný a efektívny nástroj pre:
• darcov so záujmom darovať cezhranične,
• rodákov žijúcich v inej krajine,
• nadnárodné korporácie,
• organizácie, ktoré získavajú finančné prostriedky na medzinárodnej úrovni.

TGE ponúka množstvo výhod, ako sú napr.
• spoľahlivá sieť,
• preverenie kvality obdarovaných organizácií,
• daňovo výhodné darovanie za hranice,
• flexibilný a efektívny manažment darov,
• jednoduchý štandardný proces,
• celoeurópske príležitosti na darovanie a získavanie zdrojov,
• finančné výhody pri darovaní,
• expertíza v oblasti daňovej legislatívy členských krajín,
• administrácia procesu za vopred stanovený poplatok.

Ak máte záujem vedieť viac alebo využiť TGE služby, kontaktujte, prosím, tge@karpatskanadacia.sk.

V lete 2014 vydala TGE publikáciu o tom, ako je zdaňované cezhraničné a domáce darovanie v členských krajinách Európskej únie. Napriek tomu, že mnohé z týchto krajín formálne zladili svoju príslušnú legislatívu s nediskriminačnými princípmi EÚ, stále existuje množstvo administratívnych a byrokratických prekážok efektívneho darovania cez hranice. Štúdia navrhuje spôsoby, ako lepšie implementovať tieto princípy na národnej úrovni.  Publikáciu nájdete tu.

Viac informácií o Transnational Giving Europe a možnostiach cezhraničného darovania v Európe nájdete na www.transnationalgiving.eu.

Transnational Giving Europe Network

www.transnationalgiving.eu

Sledujte na facebooku, twitteri, linkedin a objednajte si newsletter.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák