Viac peňazí

Lepšie spravovanie osobných a rodinných financií. Práca s ohrozenými skupinami obyvateľstva na zlepšovaní ich finančnej gramotnosti.

Gazdujme rozumne
Zámerom projektu je prispieť k zvyšovaniu finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti mladých ľudí aj dospelých na východnom Slovensku.

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák