Zmierňovanie sociálnej chudoby na východnom Slovensku

Karpatská nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby na východnom Slovensku. Prístup nadácie je rozvojový a založený na práci komunity a v komunite.

Komunitný prístup k zmierňovaniu chudoby nabáda k spoločnej činnosti nielen znevýhodnené skupiny, ale aj ostatné osoby a inštitúcie v komunite, ktoré majú zo spoločného rozvoja benefity.

Ako?
– prakticky podporujeme zmierňovanie sociálnej chudoby rozvojovým spôsobom a budujeme potenciál miestnych komunít,
– Hľadáme a zdieľame fungujúce prístupy k zmierňovaniu chudoby založené na práci komunity a komunite zo Slovenska a zo zahraničia
– rozvíjame vlastnú odbornosť, aby sme boli dobrým partnerom akademickej aj firemnej komunity pri riešení tohto problému.


Náš prístup je postavený na troch pilieroch:


viac_prace

Práca s mladými ľuďmi na zlepšovaní ich šancí na trhu práce, vzdelávanie komunitných skupín a neziskových organizácií pre ich lepšiu udržateľnosť, podpora dobrovoľníctva ako prístupu k získavaniu pracovných zručností.

 

viac_peňazíLepšie spravovanie osobných a rodinných financií. Práca s ohrozenými skupinami obyvateľstva na zlepšovaní ich finančnej gramotnosti.

 

 

viac_sebestacnostiPodpora formou grantových programov a realizácia vlastných projektov ako zlepšovanie kapacity a rozvoj potenciálu ľudí a organizácií byť sebestačný. Podpora rozvoja. Zdieľanie dobrých skúseností a príkladov rozvoja.


 

Vo svojej stratégii sa Karpatská nadácia orientuje na oblasť sociálnej chudoby, ktorá neznamená len nedostatočné finančné prostriedky vo forme príjmu z práce alebo zo sociálnych dávok. Chudoba je aj zraniteľnosť, neistota, nedostatok príležitostí či prístupu k vzdelávaniu, ku kultúre, k zdravotnej starostlivosti, k politickej moci, nespravodlivosť.

 

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák