Čo sa podarilo

Pretransformovanie životného prostredia a postojov ľudí v Trstennom pri Hornáde

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na začiatku bola nespokojnosť  pár jedincov  s tým, čo sa deje v prírode. okolo našej obce Trstené pri Hornáde. Neporiadok, pribúdajúce čierne skládky a zistenie, že úrady to nevyriešia.  Tí nespokojní jedinci,  viac menej rovesníci, sme sa potom dali dokopy a zorganizovali  sme niekoľko dobrovoľníckych, upratovacích brigád v okolí Hornádu a pod lesom.

Rýchlo sme však prišli na to, že nestačí iba upratovať.  Aby  už smeti nepribúdali,  je  potrebná  osveta medzi spoluobčanmi a výchova detí v miestnej základnej škole k osobnej zodpovednosti za stav prostredia, v ktorom žijeme.

Na osvetu a výchovu sú potrebné dobré  príklady.

My sme si ako príklad vybrali náš Starý Hornád, mŕtve rameno rieky Hornád , kde sme vyrastali. V lete sme tam chytali ryby, v  zime korčuľovali, ale ako roky bežali, toto nádherné miesto sa nám zmenilo na  veľkú divokú skládku rôzneho odpadu.

V roku 2008 sme začali náš Starý Hornád chrániť a revitalizovať.  Tam už  nestačili vrecia na zbieranie odpadkov a dobrovoľnícka práca.  Potrebovali sme bager, nákladiak, kontajner a inú techniku. Na to bolo treba financie.

Mali sme však veľké šťastie, že sme sa dopočuli o Karpatskej nadácii a jej grantových programoch.  Aby  sme  sa mohli o granty uchádzať, rýchlo sme založili občianske združenie s názvom Priatelia trstenskej prírody. V niekoľkých výzvach sme boli úspešní a tak sa nám  za niekoľko rokov podarilo zo Starého Hornádu, ktorý bol smetiskom, urobiť pekné miesto na oddych.

Naše aktivity sa zapáčili nielen spoluobčanom z našej obce, ale aj regiónu. Raz sa nás na brigáde zišlo vyše osemdesiat dobrovoľníkov. Pri Starom Hornáde sme odpracovali tisícky dobrovoľníckych hodín.

Veľmi významným partnerom v našich aktivitách sa stala základná škola v našej obci. Žiaci so svojimi učiteľmi   pomáhali pri upratovaní, sadení stromov, výrobe a vešaní vtačích búdok.  Pomohli vytvoriť  priestor, kde  niekedy  trávia čas aj počas vyučovania.  Samozrejme, že naša  základná škola je  Zelenou školou.

V roku 2014 sme sa zamerali na okolie medzinárodnej cyklotrasy  Košice – Šárošpatak, ktorá vedie našim chotárom.  Aj vďaka grantu Karpatskej nadácie sme postupne vysadili v jej okolí 140 kusov líp, ktoré tvoria  Aleju priateľov prírody.

V budúcnosti  sa chceme zamerať na zachytávanie vody v krajine. Pripravujeme prednášky pre verejnosť  a pre žiakov základnej školy s ktorými tiež chystáme monitorovanie erózie pôdy v neďalekých lesoch a na poliach.  Našim veľkým cieľom  je sprietočnenie nášho mŕtveho ramena.  Usilovne pracujeme na príprave projektu a veľa komunikujeme s príslušnými úradmi.  Ak sa nám to podarí, výrazne celoročne pribudne vody v Hornádskom lužnom lese a prídu  si na svoje aj  vodáci, splavujúci Hornád.

Karpatskej nadácii patrí naše veľké Ďakujeme.“

OZ Priatelia trstenskej prírody z Trstenného pri Hornáde získalo od Karpatskej nadácie podporu na 6 projektov v rokoch 2009, 2010, 2013, 2015 a 2016 v celkovej výške 15 789,39€.