„T“ for all, all for „T“

The “T” for all, all for “T” programme offers support to local groups and organizations from Eastern Slovakia in which T-Systems Slovakia employees are actively involved. The condition applies, however, that these employees have to have been working for the company full time for a minimum of 6 months and that they have been actively involved in the applicant’s (organisation applying for the grant) activities for at least 12 months already.

Current status

Closed

Goals and short history

  • Providing T-Systems Slovakia employees with the opportunity to implement their creative and innovative ideas to improve their surroundings and the environment they live in;
  • Promoting volunteering and engagement of employees in order to highlight the close links between career and out-of-job life as well as work-life balance;
  • Contributing to the development of communities in Eastern Slovakia through education, environmental protection and promotion of leisure time activities.

Conditions and criteria

In 2019, the programme will redistribute a total of 20,300, with the maximum grant amount of 3,000 per project.

Eligible applicants include registered non-governmental organisations based in Eastern Slovakia, i.e. in the Košice and Prešov Self-governmental Regions. Supported activities must be implemented in the said regions, too.

Get all relevant information here.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.