Škola napriek korone 2.0

Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných,či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania. Hlavným zámerom je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Sumou až 700 eur podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému počas koronakrízy.

Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania.

Hlavným zámerom je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.

Program celkom prerozdelí 18 000 Eur. Žiadosti budeme hodnotiť na 2-týždennej báze. Žiadosti do 1. kola je možné podávať do 21. januára.

Podmienky a kritéria

VIAC INFORMÁCIÍ SA DOZVIETE TU

V minulosti boli podporení

Krátke zhrnutie nášho programu “Škola napriek korone” počas prvej vlny pandémie nájdete tu.