Prebuďme Východ

Program podporí aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska a ich snahu o prebudenie spiacich dolín – okrajových a vidieckych častí regiónu s nízkym stupňom občianskej aktivity. Program im pomôže s prípravou projektu, mentoringom a poskytne osobný grant na realizáciu ich plánov.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Program podporí aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska a ich snahu o prebudenie spiacich dolín – okrajových a vidieckych častí regiónu s nízkym stupňom občianskej aktivity. Tieto oblasti poskytujú málo príležitostí pre vlastných obyvateľov na angažovanie sa vo veciach verejných, podnikateľské aktivity či aktívny oddych. Na tieto oblasti sa chce Karpatská nadácia v rámci tohto programu zamerať.

Cieľom programu PREBUĎME VÝCHOD je podporiť aktívnych ľudí – jednotlivcov, ktorí chcú riešiť miestne problémy a prebudiť svoje spiace doliny a:

  • poskytnúť im podporu a financie na vlastné riešenie/projekt;
  • motivovať ich k aktívnemu zapojeniu komunity do riešenia problému;
  • dosiahnuť výsledky prinášajúce dlhodobý úžitok a viditeľnú zmenu.

Program podporí miestnych lídrov – jednotlivcov a ich komunitné aktivity zamerané na:

  • riešenie lokálnych problémov spiacich dolín;
  • aktivizáciu miestnych občanov v spiacich dolinách a ich zapájanie do komunitného života;
  • spoluprácu a spájanie sa pre komplexnejšie riešenia v spiacich dolinách

Program pozostáva z týchto aktivít:

  1. Karpatská nadácia poskytne uspešným uchádzačom jednodňový workshop – Príprava projektu, ktorý naučí účastníkov Programu vypracovať svoj vlastný projekt.
  2. Účastníci dostanú k dispozícii mentorov, ktorí im poskytnú individuálne poradenstvo na základe svojich skúseností, a to počas prípravy vlastného projektu a aj počas jeho realizácie.
  3. Účastníci pripravia projekt
  4. Účastníci realizujú svoje projekty, pričom aktívne konzultujú priebeh so svojimi mentormi

Podmienky a kritéria

V roku 2020 program prerozdelí 5.000 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 2.500 eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú miestni lídri – jednotlivci, ktorí:
1. sú starší ako 18 rokov;
2. nie sú predstaviteľmi volenej politickej funkcie v obci (starosta, poslanec), v regióne (predseda, poslanec samosprávneho kraja) ani v národnom parlamente (poslanec NRSR);
3. žijú (majú trvalý alebo prechodný pobyt) v obci;
4. majú víziu rozvoja komunity, chuť meniť veci a energiu mobilizovať ostatných.

Za spiacu dolinu pre potreby tejto výzvy a programu považujeme obec/komunitu na východe Slovenska, ktorá je vzdialená najmenej 15 km od najbližšieho okresného mesta, má maximálne 1500 obyvateľov a predstavuje tzv. biele miesto na mape podpory Karpatskej nadácie za ostatné tri roky (viď mapka).

Zoznam obcí, ktoré nespĺňajú kritéria nájdete tu.

Všetky podrobné informácie o aktuálnej výzve nájdete tu.

– PODAŤ PRIHLÁŠKU –

Prihlášky podávajte elektronicky na: karpatskanadacia.sk/prebudmevychod-prihlaska/ do polnoci v pondelok 17. apríla 2020.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 10. apríla 2020 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

V minulosti boli podporení