Škola budúcnosti

Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Grant môžu získať aj neziskové organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov základných škôl a vhodne dopĺňajú vyučovanie o inovatívne elementy v rôznych oblastiach.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Podporiť inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
  • Podporiť angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu T-Systems a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.
  • Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania

Podmienky a kritéria

V roku 2019 program prerozdelí 25.000 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 3.000 eur. 

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy a registrované mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Aktivity podporených projektov môžu byť realizované na tomto území.

Všetky podrobné informácie o aktuálnej výzve nájdete tu.

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v piatok 22. novembra 2019.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 18. novembra 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

V minulosti boli podporení