Škola budúcnosti

Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Grant môžu získať aj mimovládne organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Podporiť inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
  • Podporiť angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.
  • Prispieť k rozvoju komunít na východnom Slovensku prostredníctvom vzdelania

Podmienky a kritéria

V roku 2020 program prerozdelí 20.000 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 2.500 eur. 

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy (základné umelecké školy NIE) a registrované mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Aktivity podporených projektov môžu byť realizované na tomto území.

Všetky podrobné informácie o aktuálnej výzve nájdete tu.

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v piatok 30. novembra 2020.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 27. novembra 2020 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 0907 027 833

V minulosti boli podporení