Škola budúcnosti

Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Grant môžu získať aj mimovládne organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Zaviesť inovatívne prvky a formy vzdelávania, ktoré sú opakovane využiteľné a je možné ich ďalej rozvíjať.
  • Podporiť také aktivity, ktoré budú mať výrazne pozitívny vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov, v porovnaní so súčasnými výsledkami a možnosťami školy alebo zariadenia.
  • Podporovať angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

Program sa zameria na podporu minimálne jednej z navrhovaných oblastí:

  • Rozvoj kritického myslenia a schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy
  • Rozvoj komunikačných a prezentačných zručností
  • IKT / digitálne zručnosti
  • Podpora STEAM vzdelávania

Podmienky a kritéria

V roku 2021 program prerozdelí 20.000 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 2.500 eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy (základné umelecké školy NIE) a registrované mimovládne neziskové organizácie so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Aktivity podporených projektov môžu byť realizované na tomto území.

Všetky podrobné informácie o aktuálnej výzve nájdete tu.

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci 28. novembra 2021.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 26. novembra 2021 v pracovné dni od 10:00 do 15:00 na nora.ceploova@karpatskanadacia.sk alebo na 0907 027 833

V minulosti boli podporení