Spoločne pre región

Program je otvorený pre projekty zamerané na bezpečnosť, rozvoj detí a životné prostredie. Projekty by mali byť pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Účasť zamestnancov spoločnosti USSK alebo jej dcérskych spoločností v projektoch je povinná, nakoľko sa predpokladá, že môže priniesť ich väčšie zapojenie do svojpomocných aktivít a podporiť ich vzťah ku vlastným komunitám a regiónu.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Podporiť komunity, obce, sídliská a mestské časti pri svojpomocnom riešení miestnych problémov s využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov.
  • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám medzi rôznymi organizáciami na komunitnej úrovni.
  • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.
  • Podporiť projekty, ktorých sa aktívne a dobrovoľnícky zúčastňujú zamestnanci US Steel Košice a/alebo jej dcérskych spoločností.

Podmienky a kritéria

Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy so sídlom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja, do činnosti ktorých sa aktívne zapájajú zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. alebo jej dcérskych spoločností.

Program podporuje tieto oblasti:

  • Bezpečnosť
  • Deti a mládež
  • Environmentálne programy a vzdelávanie

Neziskové organizácie a miestne samosprávy na východnom Slovensku môžu požiadať o finančnú podporu vo výške max. 2.500 eur pre relevantné projekty, ktoré sa budú realizovať v období 25.3. – 31.12.2021. V roku 2021 program celkovo prerozdelí 13.000 eur.

Viac informácií o výzve pre rok 2021.

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do pondelka, 25. januára 2021.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 22. januára 2020 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 0907 027 833. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

V minulosti boli podporení

Program Skutočne spoločne od svojho otvorenia  podporil už 113 projektov celkovou sumou viac ako 281 400 EUR. V poslednom, 12. ročníku grantového programu bolo podporených 6 projektov v celkovej sume: 13 000 Eur: informácie o podporených projektoch v roku 2020.