Štipendium Karpatskej nadácie

Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Podmienky a kritéria

V minulosti boli podporení