Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na prácu s deťmi a mládežou v oblastiach vzdelávania, ochrany životného prostredia, podpory zdravia, športových a kultúrnych podujatí a dobrovoľníctva. O finančnú podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie z Prešovského a Košického kraja.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

 • Podporiť verejne prospešné a zmysluplné činnosti pre aktívne trávenie času detí a mládeže na východnom Slovensku
 • Podporiť aktivity, ktoré vytvárajú príležitosti pre deti a mladých ľudí znevýhodnených zdravotne či sociálne
 • Motivovať ľudí k dobrovoľníctvu a angažovanosti v mieste, kde žijú
 • Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady

Podmienky a kritéria

5. ročník grantového programu TU ŽIJEME A POMÁHAME prerozdelí 11.100 EUR na projekty realizované v období od 15. apríla do 31. októbra 2019.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a Košického kraja, ktoré doposiaľ ani raz nezískali podporu z grantového programu Tu žijeme a pomáhame. V podporených projektoch musia byť zapojení zamestnanci spoločnost LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.

Viac informácií o výzve pre rok 2019 >>

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v nedeľu 10. februára 2019.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 1. februára 2019 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

 

V minulosti boli podporení

Od svojho vzniku program podporil celkovo 44 projektov sumou 62.090,16 EUR. 

V poslednom, 4. ročníku, bolo prerozdelených 20.018 EUR na 9 projektov:

 1. LÁSKAVÉ RUKY o.z. – Východniari si žijú ako jedna rodina
 2. MIKROREGIÓN Čergov, o.z. – Rozumne sa rozhýbme v lese
 3. OZ Barlička – Margarétafest 2018
 4. OZ NIE SME SAMI – 2.Letná tvorivá dielňa
 5. Rákociho cesta – Prázdniny na prešovských hradoch –
 6. Spolok šarišských šermiarov Sarus – Kapušianske hradné leto –
 7. Slovenský zväz včelárov – ZO SZV Sabinov – Význam včiel pre prírodu a zdravie človeka
 8. Športom k radosti – Spolu to dokážeme
 9. Trojlístok, n.o. – Spolu a spoločne – proti závislostiam