Tu žijeme a pomáhame

Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, environmentálne vzdelávanie adobrovoľnícke aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšiť prostredie, kde ľudia žijú a trávia svoj voľný čas. O finančnú podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie z Prešovského a Košického kraja.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Podporiť verejne prospešné a zmysluplné činnosti so zameraním na zlepšenie životného prostredia v mestách a obciach na východnom Slovensku.
  • Podporiť aktivity, ktoré povedú k ochrane prírody a životného prostredia.
  • Motivovať, deti, mládež a dospelých k dobrovoľníctvu a angažovanosti v mieste, kde žijú.
  • Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. realizovať svoje kreatívne a inovatívne nápady.

Podmienky a kritéria

6. ročník grantového programu TU ŽIJEME A POMÁHAME prerozdelí 9 400 EUR na projekty realizované v období od 6. apríla do 31. októbra 2020.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a neinvestičné fondy z Prešovského a Košického kraja, ktoré doposiaľ ani raz nezískali podporu z grantového programu Tu žijeme a pomáhame. V podporených projektoch musia byť zapojení zamestnanci spoločnost LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.

Viac informácií o výzve pre rok 2020 >>

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v piatok 7. februára 2020.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 31. januára 2020 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 055 / 622 1152. Osobnú konzultáciu si, prosím, dohodnite vopred telefonicky alebo písomne.

 

V minulosti boli podporení

Od svojho vzniku program podporil celkovo 50 projektov sumou 73 190 EUR.

V poslednom, 5. ročníku, bolo prerozdelených 11 100 EUR na 6 projektov:

  1. Different o.z. – 4p
  2. HRADBA ŠARIŠ – Prebúdzanie hradného draka
  3. JÓNA n.o. – Podaj to ďalej
  4. OZ Čerešňov – Hodovanie s kamarátmi z rôznych krajín na hrade Šebeš
  5. OZ Usmej sa na mňa – Plnou parou na PARA
  6. Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Škola žije divadlom