Učiteľ/ka budúcnosti

Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

  • Aktívne prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí (od 6 do 14 rokov) a mladých ľudí v rámci riadneho formálneho vzdelávacieho procesu ako aj v rámci mimoškolských aktivít.
  • Prinášať a podporovať inovatívne metódy vzdelávania v základných školách a mimoškolských aktivitách.
  • Podporovať angažovanosť zamestnancov partnerskej firmy programu Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a využívať ich odborný a dobrovoľnícky potenciál pri inováciách vo vzdelávaní.

Podmienky a kritéria

V roku 2020 program prerozdelí 5.000 eur, s maximálnou výškou jedného grantu 1.000 eur. 

Oprávnenými žiadateľmi sú učiteľia základných škôl na východnom Slovensku (košický a prešovský kraj), ktorí majú minimálne 1-ročnú pedagogickú prax a ktorí majú snahu prinášať inovatívne metódy vzdelávania do vyučovacieho procesu v základných školách a rozvíjať neformálne vzdelávanie žiakov v rámci mimoškolských aktivít.

Všetky podrobné informácie o aktuálnej výzve nájdete tu.

Projektové žiadosti podávajte elektronicky na: www.granty.karpatskanadacia.sk do polnoci v pondelok 30. novembra 2020.

V prípade záujmu o konzultáciu sme Vám k dispozícii do 27. novembra 2020 v pracovné dni od 10:00 do 16:00 na tomas.torok@karpatskanadacia.sk alebo na 0907 027 833

V minulosti boli podporení