Výzva Ideathonu Máme radi Východ

Grantová výzva, ktorá ponúka podporu pre tých, ktorí sa rozhodnú realizovať niektorí z projektových zámerov, ktoré vznikli v rámci Ideathonu Máme radi Východ

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Podmienky a kritéria

V minulosti boli podporení