Výzva Ideathonu Máme radi Východ

Grantová výzva, ktorá ponúka podporu pre tých, ktorí sa rozhodnú realizovať niektorí z projektových zámerov, ktoré vznikli v rámci Ideathonu Máme radi Východ

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Podmienky a kritéria

V minulosti boli podporení

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.