Vision and Mission

Vision and Mission

Vision and Mission

Our Vision

We envisage a prosperous Eastern Slovakia as a place where people want to live, where individuals and organizations have accepted responsibility for their actions and their region, where they work to improve the world around them and where they respect each other, work together, help each other and form a better future jointly

Our Mission

Our mission is to lead people and organizations to accept responsibility for themselves, their communities, their region and their future. With that in mind, we:

– improve life in this region. We promote local community initiatives, cooperation of individuals and organisations, informal education and civil society development;

-help and support those who want to help themselves;

-are learning, bringing solutions and disseminating them for the benefit of the region.

link active people and give them the chance to implement their initiatives, we mobilize those with experience who are willing to lend a helping hand, and we facilitate partnerships to maximize our help.

explore the region, listen to its people and map its needs in order to be able to offer effective help.

Our values include:

Transparency

Openness

Reliability

Tolerance

Respect

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.