Donors’ events

Donors’ events

Donors’ events

Karpatská vandrovka (Carpathian Wander)

Accept this unique challenge, meet people with adventurous minds and support meaningful activities for people and by people in our region. Become a part of Karpatská vandrovka, a unique sponsored donors’ hike aiming to make life in Eastern Slovakia better. Take a 50 or 25 km hike in the beautiful nature of Western Carpathians for a better Eastern Slovakia.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.