Get Support

Get Support

Get Support

Grants

We have been providing financial support and advice to active people and non-profit organizations in Eastern Slovakia for more than 20 years. Together with our partners, we support local initiatives that address the needs of communities and improve the quality of life and of the environment in the region of Eastern Slovakia. Our grant programmes focus on the development of Eastern Slovakia and on the improvement of the quality of life in local communities, they strive to improve the situation of vulnerable groups, education for children, youth and adults, and to improve the environment and environmental education situation.

Transnational Donations

Thanks to our membership in the Transnational Giving Europe (TGE) network, we offer Slovak non-profit organizations opportunity to receive a financial donation from abroad, with the donors benefiting from the tax advantages provided for in the legislation of their country of residence. TGE is a partnership of leading European foundations and associations that facilitates tax-efficient cross-border giving in 20 countries within Europe. The TGE network enables donors, both corporations and individuals, resident in one of the participating countries, to financially support non-profit organisations in other member countries.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.