Vízia a misia

Vízia a misia
Naša vízia

Našou víziou je prosperujúce východné Slovensko, kde ľudia chcú žiť – miesto, kde jednotlivci a organizácie prebrali zodpovednosť za seba a svoj región, zlepšujú svet okolo seba, rešpektujú sa navzájom, spolupracujú, pomáhajú si a spoločne tvoria lepšiu budúcnosť.

Naša misia

Naším poslaním je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Preto:

Zlepšujeme život v regióne. Podporujeme iniciatívy v miestnych komunitách, spoluprácu jednotlivcov a organizácií, neformálne vzdelávanie a rozvoj občianskej spoločnosti. Pomáhame a poskytujeme finančnú podporu tým, ktorí si chcú pomôcť sami.  

Získavame skúsenosti, prinášame riešenia a šírime ich ďalej v prospech nášho regiónu.

Dávame príležitosť a spájame aktívnych a iniciatívnych, mobilizujeme skúsených a ochotných pomáhať, vytvárame partnerstvá, aby bola naša pomoc efektívnejšia.

Neustále spoznávame tento región, načúvame ľuďom, mapujeme potreby, aby sme mohli účinne pomáhať.

Našimi hodnotami sú:

Transparentnosť

Otvorenosť

Spoľahlivosť

Tolerancia

Rešpekt