Documents

Documents

Registration Documents, Policies and Regulations

Foundation Charter

The Foundation Charter is a core document of the Carpathian Foundation. The charter defines the foundation’s mission, its bodies, decision-making processes, control mechanisms and the overall management of the foundation.

Code of Ethics of the Carpathian Foundation

The Code of Ethics represents a summary of principles which embody the core values of the foundation and its organisational structure. The Code of Ethics is a document which is freely accessible to the public.

Child Safeguarding Policy of the Carpathian Foundation

The Carpathian Foundation’s Child Safeguarding Policy is based on the UN Convention on the Rights of the Child. In its Policy, the Carpathian Foundation pledges to protect children from any acts that could harm them or violate their rights.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.