What We Do

What We Do

What We Do

Our mission is to lead people and organizations to accept responsibility for themselves, their communities, their region and their future.

Topics we focus on:

 • Increasing the quality of life in local communities
 • Improving vulnerable groups’ situation
 • Informal education of children, youths and adults
 • Increasing employability of people
 • Building a strong and active civil society
 • Cross-border cooperation, especially with Ukraine

We implement our goals through:

 1. Grant programmes – financial support aimed at community development, education and helping vulnerable groups;
 2. Informal education programmes – pilot projects that introduce innovations and experience from other parts of the world;
 3. Civil society development in Eastern Slovakia – surveys, training, discussion and networking meetings for individuals as well as organisations in the region;
 4. Donorship and volunteering development and promotion – engagement of individuals and companies, linking donors with communities and volunteering facilitation;
 5. Cross-border and international cooperation for the benefit of the region – implementation of cross-border and development projects in the Carpathian region and in a wider European context;
 6. Own organisation development – building the foundation’s ability to address the needs of the region and ensuring own sustainability.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.