Contact

Contact

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Company registration no. (IČO): 31995420
Tax registration no. (DIČ): 2020771500
Account no.: SK14 1100 0000 0029 2686 0986
SWIFT: TATRSKBX
Bank: Tatra banka, a. s.

You are welcome to visit our office on weekdays between 10.00 a.m. and 4.00 p.m.

If you would like to visit us in person or are interested in personal consultation, please book an appointment in advance by phone (+421 55 622 1152) or by email at info@karpatskanadacia.sk.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.