Our team

Our team

Board of Directors

BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN<br>Juraj Girman
BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN
Juraj Girman
Vice President Telekom IT
T-Systems Slovakia s. r. o., Košice
Jana Knežová
Jana Knežová
Chief of the Department of Culture and Tourism
Office of the Košice Self-governing Region
Daniela Petríková
Daniela Petríková
Operations director East Europe
Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
Elena Petrášková
Elena Petrášková
Vice President Subsidiaries and Services
U. S. Steel Košice, s. r. o.
Michal Vašečka
Michal Vašečka
Sociologist
Associate professor, BISLA
Program director, BPI
Vazil Hudák
Vazil Hudák
Vice-President of the European Investment Bank
Honorary Board of Directors member

Supervisory Board

Marián Prievozník
Marián Prievozník
Attorney
Jana Dravecká
Jana Dravecká
Financial Director
Open Society Foundation Bratislava

Office

Veronika Miškech Fričová
Veronika Miškech Fričová
Manažérka pre programy a fundraising
veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk
Veronika pracuje pre Karpatskú nadáciu s krátkou prestávkou od Februára 2018. Vyštudovala marketing na University of Greenwich a získala MSc titul v štúdiach rozvoja a sociálnej antropológie na Birkbeck College, University of London. Pôsobila v súkromnom sektore a neziskových organizáciach vo Veľkej Británii a v Indii. V našej nadácii je zodpovedná za získavanie finančných prostriedkov a koordináciu programov. Vo voľnom čase cestuje a cvičí jogu.
nie
Laura Dittel
Laura Dittel
Director
laura.dittel@karpatskanadacia.sk
Nora Čéplőová
Nora Čéplőová
Manažérka grantových programov
nora.ceploova@karpatskanadacia.sk
Nora pracuje v Karpatskej nadácii od apríla 2021. Je zodpovedná za grantové programy. Nora študovala verejnú správu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej koníčkami sú čítanie a vzdelávanie sa v oblasti špeciálnych výchovno vzdelávacích potrieb detí.
nie
Tomáš Török
Tomáš Török
Grant Programmes Manager
tomas.torok@karpatskanadacia.sk
Barbara Kollárová
Barbara Kollárová
Project Manager
barbara.kollarova@karpatskanadacia.sk
Mária Ház
Mária Ház
Project Manager
Active Citizens Fund
maria.haz@karpatskanadacia.sk
Adriana Zarembová
Adriana Zarembová
Programová manažérka
Program rozvoja rómskych komunít
adriana.zarembova@karpatskanadacia.sk
Adriana pracuje pre Karpatskú nadáciu od septembra 2021. Je absolventkou Aarhus University, kde študovala Interkultúrne štúdia. V rámci programu Teach for Slovakia pracovala ako učiteľka na základnej škole v Huncoviach. Okrem práce u nás, pôsobí aj ako mentorka v projekte Omama a ako programová koordinátorka vzdelávacieho programu Hrdinovia internetu. Voľný čas rada trávi v horách.
nie
Katarína Novotná
Katarína Novotná
Project Assistant
Active Citizens Fund
katarina.novotna@karpatskanadacia.sk
Roman Eštočák
Roman Eštočák
Konzultant pre komunitné partnerstvá
Program rozvoja rómskych komunít
roman.estocak@karpatskanadacia.sk
Roman vyštudoval sociálnu pracu na UKF v Nitre. V oblasti sociálnej prace s rómskymi komunitami pracuje od roku 2002. Profesionálne pôsobí ako Koordinátor terénnych sociálnych pracovníkov v Prešovskom regióne. Od roku 2006 sa ako dobrovoľník venoval mentoringu rómskych žiakov. Taktiež sa venuje výučbe rómskeho jazyka.
nie
Žofia Teplická
Žofia Teplická
Project Manager
MyMachine Slovakia
zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk
Jana Bodnárová
Jana Bodnárová
Financial Manager
jana.bodnarova@karpatskanadacia.sk
Katarína Ďurovková
Katarína Ďurovková
Koordinátorka MyMachine pre západné Slovensko
katarina.durovkova@karpatskanadacia.sk
Katka sa pridala do tímu MyMachine Slovakia v januári 2022. Aj predtým sa profesionálne venovala koordinovaniu podujatí najmä v neziskovom prostredí. Vo svojom rodnom meste Šamorín organizuje vedomostný mestský kvíz Dumanica. Voľný čas rada trávi so svojou rodinou, v prírode či pri dobrej knihe.
nie
Jan Melikant
Jan Melikant
Fundraising, PR and Communication Manager
jan.melikant@karpatskanadacia.sk

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.