Dobré správy z východu (Good News from the East)

Dobré správy z východu (Good News from the East)

The Carpathian Foundation in mid-2021 began with the production of its podcast, Dobré správy z východu (Good News from the East). Its aim is through interviews with interesting people and experts to bring instructions or solutions on how to make Eastern Slovakia a better place to live. The Host and director of the foundation Laura Dittel has already welcomed sociologist Michal Vašečka, graphic designer and unconventional guide Igor Kupec, general director of the environmental inspection of the Slovak Republic Ján Jenča, disinformation expert Tomáš Kriššák or manager and community activist Žofia Teplická in the studio. You can listen to the podcast on Spotify.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.