Our Donors

Thanks to the support of our individual and corporate donors, we can help to make Eastern Slovakia a better place to live.

We appreciate the support of all the people who joined us in our efforts and who, with their donations, help to make Eastern Slovakia a prosperous place where people like to live.
  • Hundreds of courageous individuals who have rose to the challenge and joined our Karpatská vandrovka sponsored hike;
  • Donors – runners who have joined our Bež so srdcom (Run with Heart) Košice Peace Marathon programme;
  • Donors  who have supported our appeals at ludialudom.sk portal;
  • Individuals who have assigned their income tax % to us;
  • Donors and volunteers who care about Eastern Slovakia and who have donated their funds and/or time and expertise to this purpose.
We would like to thank those companies that have supported us in 2018 and 2019 by assigning their income tax %:

The only way we can make Eastern Slovakia a better place for all is if we work together. We all need to join forces to make this region a place where everyone can realize their potential and live their life to the fullest, where innovations and new possibilities are abundant and where people help each other and shape their future together… 

A place where people want to live.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.