Kontakt

Kontakt

IČO: 31995420
DIČ: 2020771500
Číslo účtu: SK14 1100 0000 0029 2686 0986
SWIFT : TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a. s.

V kancelárii Karpatskej nadácie vás privítame každý pracovný deň v čase od 10.00 do 16.00 hod.

V prípade, že máte záujem o osobné stretnutie alebo o konzultáciu k projektovému zámeru, dohodnite si, prosím, termín stretnutia vopred na 0948 488 615 alebo na info@karpatskanadacia.sk.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.