Kontakt

Kontakt

IČO: 31995420
DIČ: 2020771500
Číslo účtu: SK14 1100 0000 0029 2686 0986
SWIFT : TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a. s.

V kancelárii Karpatskej nadácie vás privítame každý pracovný deň v čase od 10.00 do 16.00 hod.

V prípade, že máte záujem o osobné stretnutie alebo o konzultáciu k projektovému zámeru, dohodnite si, prosím, termín stretnutia vopred na 0948 488 615 alebo na info@karpatskanadacia.sk.

KONTAKTY

pre nahlásenie incidentov súvisiacich so sexuálnym vykorisťovaním alebo zneužívaním a porušovaním práv detí v rámci aktivít realizovaných a podporovaných Karpatskou nadáciou