Naši darcovia

Naši darcovia

Vďaka podpore našich individuálnych a firemných darcov môžeme vytvárať z východného Slovenska lepšie miesto pre život.

Veľmi si ceníme podporu všetkých ľudí, ktorí sa k nám pripojili a svojimi finančnými darmi pomáhajú vytvárať prosperujúce východné Slovensko, kde ľudia chcú žiť. 
  • Stovky odvážnych ľudí, ktorí prekonali výzvu a podporili nás svojou účasťou na našom darcovskom pochode, Karpatská vandrovka.
  • Ľudia, ktorí nám poukázali % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb.
  • Darcovia a dobrovoľníci, ktorým záleží na východnom Slovensku a prispeli finančným darom a/alebo svojím časom a expertízou.
Ďakujeme firmám, ktoré našu prácu podporili finančným darom a asignáciou % z dane z príjmu v roku 2020 a 2021:

Len ak sa spojíme, dokážeme spraviť z východného Slovenska lepšie miesto pre život pre každého. Miesto, kde každý môže naplniť svoj potenciál a žiť plnohodnotne. Miesto, ktoré prináša inovácie a nové možnosti. Miesto, kde sa si ľudia pomáhajú a spoločne vytvárajú lepšiu budúcnosť.

Miesto, kde ľudia chcú žiť.