Naši darcovia

Naši darcovia

Vďaka podpore našich individuálnych a firemných darcov môžeme vytvárať z východného Slovenska lepšie miesto pre život.

Veľmi si ceníme podporu všetkých ľudí, ktorí sa k nám pripojili a svojimi finančnými darmi pomáhajú vytvárať prosperujúce východné Slovensko, kde ľudia chcú žiť. 
  • Stovky odvážnych ľudí, ktorí prekonali výzvu a podporili nás svojou účasťou na našom darcovskom pochode, Karpatská vandrovka.
  • Ľudia, ktorí nám poukázali % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb.
  • Darcovia a dobrovoľníci, ktorým záleží na východnom Slovensku a prispeli finančným darom a/alebo svojím časom a expertízou.
Ďakujeme firmám, ktoré našu prácu podporili finančným darom a asignáciou % z dane z príjmu v roku 2020 a 2021:

Len ak sa spojíme, dokážeme spraviť z východného Slovenska lepšie miesto pre život pre každého. Miesto, kde každý môže naplniť svoj potenciál a žiť plnohodnotne. Miesto, ktoré prináša inovácie a nové možnosti. Miesto, kde sa si ľudia pomáhajú a spoločne vytvárajú lepšiu budúcnosť.

Miesto, kde ľudia chcú žiť.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.