Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia is a grant programme aimed at strengthening civil society, promoting active citizenship and empowering vulnerable groups in Slovakia. The programme is implemented jointly by the Carpathian Foundation, Ekopolis Foundation and the Open Society Foundation. ACF is part of Iceland, Liechtenstein and Norway’s financial assistance to 15 Member States of the European Union.

Current status

Closed

Goals and short history

Conditions and criteria

Supported in the past

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.