Darcovské podujatia

Darcovské podujatia

Karpatská vandrovka

Prijmi jedinečnú fyzickú výzvu, spoznaj ľudí so zmyslom pre dobrodružstvo a podpor skvelé aktivity od ľudí pre ľudí v našom regióne.

Zúčastni sa Karpatskej vandrovky - jedinečného darcovského turistického pochodu za lepší život na východe.
Prejdi v tíme 50 alebo 25 kilometrov v krásnej prírode Západných Karpát pre lepšie východné Slovensko.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.