Naše riešenia

Naše riešenia

Záleží nám na tom, aby východné Slovensko prosperovalo a bolo miestom, kde ľudia chcú žiť. Preto poskytujeme finančnú podporu pre aktívnych ľudí a organizácie a prinášame riešenia, ktoré vytvárajú z východu lepšie miesto pre život.

Poskytujeme finančnú pomoc aktívnym ľuďom a organizáciam prostredníctvom nadačných fondov a grantových programov. Podporujeme iniciatívy v miestnych komunitách, spoluprácu jednotlivcov a organizácií, neformálne vzdelávanie a rozvoj občianskej spoločnosti.  

Neustále spoznávame tento región, načúvame ľuďom, mapujeme potreby, aby sme mohli účinne pomáhať. 

Získavame skúsenosti, prinášame riešeniašírime ich ďalej v prospech nášho regiónu. Dávame príležitosť a spájame aktívnych a iniciatívnych, mobilizujeme skúsených a ochotných pomáhať, vytvárame partnerstvá, aby bola naša pomoc efektívnejšia.

Počas našej histórie sme vytvorili a zrealizovali množstvo vlastných programov a projektov najmä v oblastiach:

  • neformálneho vzdelávania mladých ľudí
  • budovania silnej a aktívnej občianskej spoločnosti 
  • a cezhraničnej spolupráce, najmä s Ukrajinou. 

Vytvorili sme jedinečné partnerstvá so zahraničnými organizáciami, od ktorých sme prebrali skúsenosti a preniesli na východné Slovensko inovatívne riešenia miestnych problémov. Expertízu a skúsenosti, ktoré nadobúdame, zdieľame ďalej do iných častí Slovenska a susedných krajín s cieľom posilňovania pozície a profilu východného Slovenska, ako sociálneho inovátora a lídra v oblasti udržateľného rozvoja

Naše programy a projekty

Momentálne realizujeme:

V posledných rokoch sme realizovali projekty, ktoré sa zameriavali na zapájanie mládeže do regionálneho rozvoja a budovanie cezhraničnej mládežníckej spolupráce ako aj prenos našich skúseností na západnú Ukrajinu pre posilnenie miestnej občianskej spoločnosti: