Získaj podporu

Získaj podporu

Finančná podpora

Už viac ako 20 rokov poskytujeme finančnú podporu a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie na východnom Slovensku.

Spolu s našimi partnermi, podporujeme miestne iniciatívy, ktoré riešia potreby komunít a vylepšujú život a prostredie vo východoslovenskom regióne.

Naše grantové programy sú zamerané na rozvoj východného Slovenska a skvalitňovanie života v miestnych komunitách, zlepšovanie situácie zraniteľných skupín, vzdelávanie detí, mládeže aj dospelých a zlepšenie životného prostredia a environmentálnu výchovu.

Darovanie cez hranice

Vďaka nášmu členstvu v sieti Transnational Giving Europe (TGE) ponúkame slovenským neziskovým organizáciam možnosť získať finančný dar zo zahraničia, s využitím daňových výhod krajiny, kde darca sídli.

TGE je partnerstvo významných európskych nadácií a asociácií, ktoré uľahčuje cezhraničné darovanie s využitím daňových výhod v 20 európskych krajinách.

Sieť TGE umožňuje fyzickým aj právnickým osobám so sídlom v krajinách, ktoré sú členmi siete, finančne podporiť neziskové organizácie v iných členských krajinách.