Darovanie cez hranice (TGE)

Darovanie cez hranice (TGE)

Máš alebo sa snažíš získať darcov žijúcich v inej európskej krajine?
Inšpiruj ich, aby podporili aktivity tvojej organizácie s využitím daňových výhod.

Využi možnosť darovania prostredníctvom siete Transnational Giving Europe (TGE).

Darcovia, žijúci v týchto 19 európskych krajinách, majú možnosť darovať tvojej organizácii na Slovensku a využiť pri tom všetky daňové výhody krajiny, kde sídlia. 

TGE partnerstvo európskych nadácií a asociácií uľahčuje fyzickým aj právnickým osobám cezhraničné darovanie s využitím daňových výhod. V súčasnosti TGE ponúka možnosť darovať z a do inej krajiny s uplatnením miestnej daňovej výhody v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónskao, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Španielska, Portugalska a Veľká Británia.

Získaj prehľad daňových výhod v krajinách siete TGE. 

Slovenská daňová legislatíva neumožňuje darcom žiadne daňové výhody. Ako neziskový subjekt v Slovenskej republike však môžeš vďaka TGE využívať daňové výhody pre darcov iných štátov.

Od roku 2007, bolo cez sieť TGE darovaných 70 miliónov eur. V roku 2017, to bolo 10.6 miliónov eur – o 65% viac ako v predošlom roku. 4844 darcov využilo služby TGE – 91.5% boli individuálni darcovia, 8.5% firemní darcovia. Najviac darov prišlo z Nemecka, Belgicka a Francúzska. Slovenské organizácie prijali dary vo výške 10.526,32 eur. Prečítaj si, ktoré témy získali najviac podpory a iné informácie v TGE výročnej správe pre rok 2017.

Ako to funguje

 • Organizácia, ktorá prijíma finančný dar zo zahraničia kontaktuje TGE partnera vo svojej krajine – na Slovensku nás, Karpatskú nadáciu, na tge@karpatskanadacia.sk.
 • Organizácia vyplní Žiadosť o pridelenie grantu a pošle ju spolu s ďalšími dokumentami miestnemu TGE partnerovi. 
 • Miestny TGE partner preverí oprávnenosť organizácie prijať dar zo zahraničia. Ak je oprávnenosť organizácie potvrdená, obdrží praktické informácie pre svojho darcu, ako darovať v jeho/jej krajine. 
 • Darca obdaruje zvolenú organizáciu v inej krajine tak, že svoj dar pošle TGE partnerovi vo svojej krajine.
 • Táto organizácia sprostredkuje dar obdarovanému do zahraničia a zabezpečí darcovi všetky daňové výhody, ktoré domáca legislatíva umožňuje.
 • 5% z daru ide TGE partnerským organizáciam a sieti TGE, ktoré darovanie sprostredkujú.

Aký typ darcov môže TGE využiť?

 • fyzické osoby – napríklad Slováci žijúci v inej európskej krajine, ktorí chcú darovať slovenským neziskovkám;
 • právnické osoby so sídlom v krajine v sieti TGE, ktoré majú záujem darovať organizácii v inej krajine v rámci TGE siete;
 • nadnárodné spoločnosti s registrovaným sídlom v inej krajine. 

Darca aj prijímateľ daru musia žiť v krajinách TGE siete.

Výhody služieb TGE

 • spoľahlivá sieť,
 • preverenie kvality obdarovaných organizácií,
 • daňovo výhodné darovanie za hranice,
 • flexibilný a efektívny manažment darov,
 • jednoduchý štandardný proces,
 • celoeurópske príležitosti na darovanie a získavanie zdrojov,
 • expertíza v oblasti daňovej legislatívy členských krajín,
 • administrácia procesu za vopred stanovený poplatok.

Viac informácií o Transnational Giving Europe nájdete na www.transnationalgiving.eu

Máš záujem dozvedieť sa viac alebo využiť TGE služby?

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.