Darovanie cez hranice (TGE)

Darovanie cez hranice (TGE)

Máš alebo sa snažíš získať darcov žijúcich v inej európskej krajine?
Inšpiruj ich, aby podporili aktivity tvojej organizácie s využitím daňových výhod.

Využi možnosť darovania prostredníctvom siete Transnational Giving Europe (TGE).

Darcovia, žijúci v týchto 19 európskych krajinách, majú možnosť darovať tvojej organizácii na Slovensku a využiť pri tom všetky daňové výhody krajiny, kde sídlia. 

TGE partnerstvo európskych nadácií a asociácií uľahčuje fyzickým aj právnickým osobám cezhraničné darovanie s využitím daňových výhod. V súčasnosti sú členmi TGE organizácie z týchto krajín: Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Španielsko, Portugalska a Veľká Británia. Väčšina z nich ponúka darcom daňové výhody, ktoré je možné prostredníctvom TGE využiť pri cezhraničnom darcovstve. (Írsko, Holandsko a Portugalsko v súčasnosti umožňujú darovanie len do ich krajiny.)

Získaj prehľad daňových výhod v krajinách siete TGE. 

Slovenská daňová legislatíva neumožňuje darcom žiadne daňové výhody. Ako neziskový subjekt v Slovenskej republike však môžeš vďaka TGE využívať daňové výhody pre darcov iných štátov.

Od roku 2007 bolo prostredníctvom siete TGE darovaných viac ako 155,9 miliónov eur. V roku 2021 to bolo viac ako 30,6 miliónov eur – o takmer 9 % viac ako v predošlom roku. 10 977 darcov využilo služby TGE v roku 2021. Až 95 % boli individuálni darcovia a 5 % firemní darcovia. Najviac darov pravidelne odchádza od darcov zo Švajčiarska, Veľkej Británie a Nemecka a najviac darov pravidelne prijímajú organizácie z Belgicka, Veľkej Británie a Francúzska. 

Ako to funguje

 • Organizácia/žiadateľ, ktorá prijíma finančný dar zo zahraničia kontaktuje TGE partnera vo svojej krajine – na Slovensku Karpatskú nadáciu cez tge@karpatskanadacia.sk.
 • Žiadateľ vyplní online žiadosť o zaradenie do zoznamu prijímateľov a doplní ju o povinné dokumenty. 
 • Miestny TGE partner (u nás Karpatská nadácia) preverí oprávnenosť žiadateľa prijať dar prostredníctvom TGE. Ak je oprávnenosť žiadateľa potvrdená na úrovni miestneho partnera, nasleduje schvaľovanie partnerov v krajinách, kde má žiadateľ potenciálnych darcov prípadne, kde chce darcov vyhľadávať.
 • Darca pošle svoj dar pre žiadateľa partnerovi TGE vo svojej krajine a tá ho pošle žiadateľovi priamo, alebo prostredníctvom príslušného TGE partnera.
 • Darca získa od príslušného TGE partnera príslušné potvrdenie o dare, ktoré slúži ako poklad k získaniu daňovej výhody v zmysle domácej legislatívy.
 • 5 % z daru ide TGE partnerským organizáciám a sieti TGE, ktoré darovanie sprostredkujú. Z toho 2 % TGE v krajine darcu, 2 % TGE v krajine obdarovaného a 1 % sieti TGE na skvalitňovanie poskytovaných služieb.
 • TGE nemôže robiť fundraising za vás. Darcov musíte identifikovať a osloviť sami. TGE vám však pomôže v tom, aby mohli vaši zahraničný darcovia využívať daňové výhody vlastnej krajiny napriek tomu, že svoje dary posielajú vám.

Aký typ darcov môže TGE využiť?

 • Fyzické osoby, napríklad Slováci žijúci v inej európskej krajine, ktorí chcú darovať slovenským neziskovkám;
 • právnické osoby, napríklad firmy, so sídlom v krajine v sieti TGE, ktoré majú záujem darovať organizácii v inej krajine v rámci TGE siete;
 • nadnárodné spoločnosti s registrovaným sídlom v inej krajine. 

Aký typ prijímateľov zo Slovenska môže TGE využiť?

 • Mimovládne neziskové organizácie rôznych právnych foriem – napríklad: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž;
 • neziskové kultúrne organizácie – napríklad: divadlá, kiná, galérie;
 • neziskové vzdelávacie inštitúcie – napríklad: univerzity, školy, knižnice.

Darca aj prijímateľ daru musia byť v krajinách TGE siete.

Výhody služieb TGE:

 • spoľahlivá sieť,
 • preverenie existencie a kvality obdarovaných organizácií,
 • daňovo výhodné darovanie za hranice,
 • flexibilný a efektívny manažment darov,
 • jednoduchý štandardný proces,
 • celoeurópske príležitosti na darovanie a získavanie zdrojov,
 • expertíza v oblasti daňovej legislatívy členských krajín,
 • administrácia procesu za vopred stanovený poplatok.

Viac informácií o Transnational Giving Europe nájdete na www.transnationalgiving.eu

Máš záujem dozvedieť sa viac alebo využiť TGE služby?