The Carpathian Foundation and the Košice Self-Governing Region Signed a Memorandum of Cooperation

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

The Carpathian Foundation and the Košice Self-Governing Region signed a Memorandum of Cooperation.

This memorandum is a framework document for closer relations, especially in education and its reforms in the Košice region. It opens up opportunities for closer communication and cooperation. It will be the basis for new initiatives and projects that will improve the situation of children, young people, educators, and teachers. The Carpathian Foundation has been dedicated to education, especially to the interconnection of non-formal education and the formal education system in eastern Slovakia, for more than 5 years. Strong partners who can pave the way for change in this area are the key to success.   Together with KSR, we believe that education is the basis of a better future.    

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.