Karpatská nadácia a Košický samosprávny kraj podpísali Memorandum o spolupráci​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia a Košický samosprávny kraj podpísali Memorandum o spolupráci.

Toto memorandum je rámcovým dokumentom pre bližšie vzťahy predovšetkým na poli vzdelávania a jeho reforiem v košickom kraji. Otvára možnosti pre bližšiu komunikáciu, spoluprácu a bude bázou pre nové iniciatívy a projekty, ktoré zlepšia situáciu detí, mladých ľudí ale aj pracovníkov vo vzdelávaní a učiteľov.

 

Karpatská nadácia sa venuje vzdelávaniu a hlavne prepájaniu neformálneho vzdelávania a formálneho vzdelávacieho systému na východe Slovenska už vyše 5 rokov. Silní partneri, ktorí môžu v tejto oblasti otvoriť cestu zmenám sú kľúčom k úspechu.

Spolu s KSK veríme, že vzdelanie je základom lepšej budúcnosti.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.