Bež so srdcom

Program Bež so srdcom je príležitosťou spojiť príjemné s užitočným a okrem zdravého behu podporiť dobré veci v regióne východného Slovenska.

Bežci aj nebežci so srdcom podporia charitatívnu kampaň, ktorú organizuje Medzinárodný maratón mieru a Karpatská nadácia.

Maratónsky klub Košice daroval 200 štartových čísel v hlavných disciplínach MMM a v Minimaratóne charitatívnym organizáciám, aby podporil ich činnosť a pomohol im získať finančné prostriedky.

Predaj charitatívnych štartových čísel bol ukončený ku 30. augustu 2016.

Darcom sa ešte stále môžete stať  aj Vy.
Program je otvorený pre každého, aj pre nebežcov a darovať môžeteaj priamo. Výška podpory je len na Vás.

Banner_web_LPR                         Banner_web_OAZA                              Banner_web_NOV

Ku 30. 8. 2016 sa cez program Bež so srdcom zaregistrovalo  na 93. MMM spolu 66 bežcov. Celkový výnos charitatívnej kampane je: 5 646.48 Eur. 

Liga proti rakovine: 1 331,36 €

Novorodenec.sk:1 905,56 €

Oáza nádej pre nový život: 2 409,56 €

100% výška daru bude použitá na dobročinný a verejnoprospešný účel. Vybraná téma/organizácia získa 90% z darovanej sumy na vopred stanovený a komunikovaný účel. Karpatská nadácia použije 10% z darovanej sumy na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.

2. októbra 2016 absolvovali bežci so symbolom srdca v Košiciach niektorú z disciplín 93. Medzinárodného maratónu mieru. Program Bež so srdcom mal svoj stánok v zóne EXPO MMM 2016 pred košickým Auparkom.

Slávnostné odovzdávanie šekov s výnosmi z charitatívneho behu sa uskutoční 15.novembra 2016 v Spoločenskom centre Aule na Hlavnej 66. v Košiciach.

Tlačová správa z tlačovej konferencie ku 93. ročníku MMM.

Reportáž Márie Čigášovej (Rádio Lumen) o programe Bež so srdcom:

ĎAKUJEME!

ludialudomKampaň podporuje portál www.ludialudom.sk.
ĽudiaĽuďom.sk je prvý, absolútne otvorený a univerzálny darcovský portál, ktorý sprostredkúva finančné dary chorým deťom, hendikepovaným ľuďom, rodinám vo finančnej tiesni, neziskovým či mimovládnym organizáciám, školám alebo samosprávam, pričom celý finančný príspevok, ktorý sa darca rozhodne venovať v prospech výzvy, putuje konkrétnemu príjemcovi.

Atachments / Prílohy


Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Fax: 0555 622 1152

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák