Prebuďme spiace doliny

Prebuďme spiace doliny
Cez naše grantové programy finančne pomáhame aktívnym ľuďom i organizáciám, ktoré sa snažia rozvíjať svoje komunity, obce či mestá. Keď sme sa bližšie pozreli na miesta, kde finančná pomoc smeruje, zistili sme, že do niektorých lokalít už dlhodobo neputuje. Tieto lokality majú zároveň málo možností na kultúrne, športové či komunitné vyžitie a ľudia z nich častejšie odchádzajú za prácou a vzdelaním do väčších miest i zahraničia. Tieto miesta sme nazvali spiace doliny, pretože v nich akoby naozaj zastal život a ľudia nevidia perspektívu budúcnosti. A rozhodli sme sa ich postupne prebudiť.
V roku 2020 sme spustili program Prebuďme spiace doliny. Jeho cieľom je hľadať ľudí – komunitných lídrov, ktorí dokážu inšpirovať a aktivizovať svoje okolie a spoločne začať pracovať na postupných zmenách v regióne. Týmto lídrom následne poskytujeme intenzívny vzdelávací tréning, kde sa učia praktické zručnosti v oblasti komunitného rozvoja, projektového manažmentu a komunikácie. Sieťujeme ich navzájom a s odborníkmi z rôznych oblastí. Taktiež finančne podporujeme ich perspektívne projekty, pretože sme presvedčení, že zapálení lídri a silné komunity dokážu svoje obce skutočne prebudiť. 
V prvom ročníku sa programu zúčastnilo 13 uchádzačov. Absolvovali online školenia na témy komunitný rozvoj, komunitní lídri a ako napísať dobrý projekt, vybrané uchádzačky neskôr absolvovali školenie projektového manažmentu (vedenie účtovníctva, písanie správ). Financie na program sme získali cez crowdfundingovú kampaň. V decembri 2019 sme cez kampaň vyzbierali 5 212 eur od 140 individuálnych darcov a 3 firemných darcov z východného Slovenska, z toho 5 000 eur išlo priamo na podporu komunitných lídrov a 3 projektov v spiacich dolinách:
20200914_164740_3

Pečenie oblátok

Adriana Marcinová vymyslela projekt zameraný na pečenie tradičných oblátok, cez ktorý chcela zlepšiť komunitné vzťahy v obci Ložín a odovzdať tradíciu pečenia ďalším generáciám. Do projektu sa zapojili nielen starší obyvatelia obce, ale aj malé deti, čím sa prehĺbili medzigeneračné vzťahy. Spoločné pečenie oblátok obnovilo spoločenský život v obci.

Aragonitový výstup

Denisa Rusnáková organizovala Aragonitový výstup, cez ktorý zapojila obyvateľov obce Ochtiná do komunitného života. Vďaka športovému podujatiu sa mohli stretnúť, porozprávať, inšpirovať, spoločne na niečom pracovať. Cieľom projektu bolo tiež prepojiť obyvateľov obce s rómskou komunitou a nadviazať tak lepšie vzťahy.

Rastieme vďaka triedeniu

Lenka Leštáková zrevitalizovala s obyvateľmi obce Koceľovce zanedbané verejné priestranstvá. Obyvatelia sa tak zapojili do komunitného projektu a zistili, že ak chcú zmenu, môžu ju sami vykonať. Naučili sa základy ekologického správania a lepšie sa spoznali. Pripravili divadelné predstavenie
o vtipnom Edovi Drewovi, ktorý deťom rozpráva prastaré lesné rozprávky a učí ich láske k prírode.

Aktuálne prebieha druhý ročník zameraný na dolinu Horného Gemera

V tomto období prebieha vzdelávací program (prednášky, wokshopy, diskusie…) s vybranými „prebúdzačmi“. Peniaze na jeho realizáciu sme získali tiež cez crowdfundingovú kampaň. Okrem jednotlivcov do nej prispeli aj firmy Lavaš a Answear.sk, výslednú sumu znásobila spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions na 7 500 eur.