Otvorené grantové výzvy

Žiadne výzvy

Uzatvorené grantové výzvy

„T“ for all, all for „T“

„T“ for all, all for „T“
Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín a organizácií z východného Slovenska s aktívnou účasťou zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov, a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.
Dátum otvorenia: september 2019
interny

Tu žijeme a pomáhame

Tu žijeme a pomáhame
Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na prácu s deťmi a mládežou v oblastiach vzdelávania, ochrany životného prostredia, podpory zdravia, športových a kultúrnych podujatí a dobrovoľníctva. O finančnú podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie z Prešovského a Košického kraja.
interny
Dátum uzatvorenia: 10. februára 2019

Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít
Program rozvoja rómskych komunít realizujeme v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Cieľom programu je podporiť iniciatívy zamerané na rannú starostlivosť o dieťa a rodiny. Program zároveň zlepšuje životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšovaním ich prístupu k práci a možností naplňania základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie. Prispieva k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí. Program má za sebou tri ročníky a aktivity podporené v súčasnom, treťom ročníku, budú ukončené v januári 2019.
Dátum otvorenia: Program realizujeme cez uzatvorené výzvy
interny

Máme radi východ

Máme radi východ
Program MÁME RADI VÝCHOD je financovaný Fondom Karpatskej vandrovky a podporuje projekty, ktoré vytvárajú lepší život na východe. Jeho cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry.Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku.
Dátum otvorenia: 18. februára 2019
interny
Dátum uzatvorenia: 15. apríla 2019

Spoločne pre región

Spoločne pre región
Program je otvorený pre projekty zamerané na bezpečnosť, rozvoj detí a životné prostredie. Projekty by mali byť pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Účasť zamestnancov spoločnosti USSK alebo jej dcérskych spoločností v projektoch je povinná, nakoľko sa predpokladá, že môže priniesť ich väčšie zapojenie do svojpomocných aktivít a podporiť ich vzťah ku vlastným komunitám a regiónu.
Dátum otvorenia: jeseň 2019
interny

Magna pre región

Magna pre región
„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné,“ je mottom grantového programu Magna pre región, ktorý prerozdelí až 45,000 eur na inovatívne projekty neziskových organizácií a aktívnych samospráv. Program podporí projektové zámery týchto organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí či v regióne.
interny
Dátum uzatvorenia: 20. januára 2019

Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund Slovakia
Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Program realizujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti. ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom EÚ.
externy
Dátum uzatvorenia: 22. január 2019