Finančná podpora

Finančná podpora

Otvorené grantové výzvy

Žiadne výzvy

Uzatvorené grantové výzvy

Výzva Ideathonu Máme radi Východ

Grantová výzva, ktorá ponúka podporu pre tých, ktorí sa rozhodnú realizovať niektorí z projektových zámerov, ktoré vznikli v rámci Ideathonu Máme radi Východ
externy

Prebuďme Východ

Prebuďme Východ
Program podporí aktívnych jednotlivcov z východného Slovenska a ich snahu o prebudenie spiacich dolín - okrajových a vidieckych častí regiónu s nízkym stupňom občianskej aktivity. Program im pomôže s prípravou projektu, mentoringom a poskytne osobný grant na realizáciu ich plánov.
Dátum otvorenia: Leto 2021
interny

Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund Slovakia
Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Program realizujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti. ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom EÚ.
Dátum otvorenia: 26. január 2021
externy
Dátum uzatvorenia: 29. apríl 2021

Máme radi východ

Máme radi východ
Program MÁME RADI VÝCHOD je financovaný Fondom Karpatskej vandrovky a podporuje projekty, ktoré vytvárajú lepší život na východe. Jeho cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku.
Dátum otvorenia: 1. apríl 2021
interny
Dátum uzatvorenia: 3. máj 2021

Škola napriek korone 2.0

Škola napriek korone 2.0
Podporíme nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl z košického, prešovského a banskobystrického kraja, ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému. Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávanie zraniteľných,či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania. Hlavným zámerom je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.
Dátum otvorenia: 12. január 2021
externy
Dátum uzatvorenia: 4. február 2021

Učiteľ/ka budúcnosti

Učiteľ/ka budúcnosti
Program „Učiteľ/ka budúcnosti“ podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Program poskytne osobný grant učiteľom a učiteľkám, ktorí prinesú do vyučovacieho procesu inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
interny

Škola budúcnosti

Škola budúcnosti
Program podporí inovatívne základné školy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Grant môžu získať aj mimovládne organizácie, ktoré realizujú mimoškolské aktivity na školách zamerané na vzdelávanie žiakov.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
interny

Tu žijeme a pomáhame

Tu žijeme a pomáhame
Tu žijeme a pomáhame je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o. Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na ochranu životného prostredia, environmentálne vzdelávanie adobrovoľnícke aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšiť prostredie, kde ľudia žijú a trávia svoj voľný čas. O finančnú podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie z Prešovského a Košického kraja.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
interny

Magna pre región

Magna pre región
„Starať sa o seba nie je sebecké, ale zodpovedné,“ je mottom grantového programu Magna pre región, ktorý v roku 2020 prerozdelí až 10000 eur na inovatívne projekty neziskových organizácií a aktívnych samospráv. Program podporí projektové zámery týchto organizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických oblastí, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo komunity v okolí, či v regióne.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
interny

Spoločne pre región

Spoločne pre región
Program je otvorený pre projekty zamerané na bezpečnosť, rozvoj detí a životné prostredie. Projekty by mali byť pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Účasť zamestnancov spoločnosti USSK alebo jej dcérskych spoločností v projektoch je povinná, nakoľko sa predpokladá, že môže priniesť ich väčšie zapojenie do svojpomocných aktivít a podporiť ich vzťah ku vlastným komunitám a regiónu.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
interny

Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít
Program rozvoja rómskych komunít realizujeme v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 2015 v košickom, prešovskom a banskobystrickom kraji. Cieľom programu je podporiť iniciatívy zamerané na rannú starostlivosť o dieťa a rodiny. Program zároveň zlepšuje životnú situáciu Rómov vo vybraných komunitách zlepšovaním ich prístupu k práci a možností naplňania základných potrieb, ako je bývanie a vzdelávanie. Prispieva k prekonávaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí. Program má za sebou tri ročníky a aktivity podporené v súčasnom, treťom ročníku, budú ukončené v januári 2019.
Dátum otvorenia: Program realizujeme cez uzatvorené výzvy
interny

Štipendium Karpatskej nadácie

Štipendium Karpatskej nadácie
Angličtina je dnes bránou do sveta informácií, kvalitných študijných materiálov, atraktívnych zamestnaní ale aj príležitosťou vzdelávať sa či pracovať v zahraničí. Karpatská nadácia preto ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka.
Dátum otvorenia: Jeseň 2021
externy

„T“ for all, all for „T“

„T“ for all, all for „T“
Program „T“ for all, all for „T“ podporuje projekty miestnych skupín a organizácií z východného Slovenska s aktívnou účasťou zamestnancov T-Systems Slovakia. Podmienkou programu je, aby boli zamestnancami spoločnosti na plný úväzok minimálne 6 mesiacov, a aby sa už minimálne 12 mesiacov angažovali v práci žiadateľa – organizácie predkladajúcej projekt.
interny