Publikácie

Publikácie

2020

Aby žiadne dieťa nezaostávalo

Štúdia o službách a programoch v oblasti ranej starostlivosti na Slovensku a v Maďarsku. Dozviete sa, kde sa nachádzame v ranej starostlivosti v porovnaní s Maďarskom, alebo ako zvýšiť šance detí zo znevýhodneného prostredia na lepšiu budúcnosť. Autori: za maďarskú stranu je Zsombor Farkas a za slovenskú stranu trojica autorov Petra Melikantová, Monika Miňová a Alexander Mušinka.

Trendy ranej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku

"Program rozvoja rómskych komunít", do ktorého je zapojených 12 organizácí, sa v posledných dvoch rokoch zameriava hlavne na ranú starostlivosť. Každá zo zapojených organizácií využíva pri svojej práci v komunite iné prístupy, metodiku a aktivity. Rôznorodosť prístupov umožňuje ich pilotné skúšanie, vzájomné porovnávanie a následné využívanie v iných regiónoch.