Založenie nadačného fondu v našej správe

Založenie nadačného fondu v našej správe

Vytvorte vlastný nadačný fond pre účinnú podporu východoslovenského regiónu

Založenie vlastného nadačného fondu Vám umožní poskytnúť dlhodobú strategickú podporu komunitám na východe Slovenska a prispieť k efektívnemu rozvoju regiónu v oblastiach, ktoré sú pre Vás dôležité. 

Karpatská nadácia plne zastreší správu a administratívu fondu a s nim spojených grantových programov. 

Táto forma spolupráce s našou nadáciou Vás odbremení od administratívy spojenej s poskytovaním rozsiahlejšej formy finančnej podpory. Zároveň Vám poskytne bezkonkurenčnú odbornú expertízu pre efektívne nasmerovanie Vašej pomoci s maximálnym pozitívnym vplyvom na ľudí žijúcich vo východoslovenskom regióne. 

Ako to funguje?

  • Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba – firma, nezisková organizácia alebo iný typ inštitúcie – si môže v Karpatskej nadácii založiť fond a venovať ho na verejne prospešný účel.
  • Fond je pomenovaný podľa želania darcu.
  • Darca do fondu prispieva pravidelne raz za rok alebo priebežne počas celého roka.

Na základe dohody s darcom, Karpatská nadácia:

  • zodpovedá za plnenie povinností voči štátnym orgánom podľa platnej legislatívy,
  • poskytuje darcovi odbornú konzultáciu pre strategické nastavenie fondu,
  • spravuje grantové programy a výzvy podporené fondom a s nimi spojené procesy a administratívu,
  • spravuje účtovanie fondu prostredníctvom osobitnej účtovnej analytiky a zabezpečuje ročný audit,
  • pravidelne monitoruje podporené aktivity,
  • poskytuje pravidelný reporting pre darcu ako aj štátnym orgánom,
  • zabezpečuje komunikáciu. 

Referencie

V súčasnosti spravujeme nadačné fondy založené spoločnosťou Magna, T-Systems Slovakia a Cyrilom Gazdaricom na základe jeho želania v závete. Viac informácií. 

Máte záujem o vytvorenie vlastného nadačného fondu?