Generation 2020

Zapájanie mládeže do regionálneho rozvoja a budovanie cezhraničnej mládežníckej spolupráce

Od septembra 2015 do decembra 2017 sme realizovali cezhraničný projekt Generation 2020.

Projekt mobilizoval a osobnostne rozvíjal mladých ľudí a poskytol podporu pre ich vlastné dobrovoľnícke kreatívne projekty. Generation 2020 posilnil zapájanie sa mladých ľudí do miestneho a regionálneho rozvoja a cezhraničnú mládežnícku spoluprácu s Ukrajinou.

Cieľovou skupinou projektu boli mladí ľudia zo zakarpatskej Ukrajiny a z východného Slovenska – študenti stredných a vysokých škôl alebo nezamestnaní vo veku 15 – 30 rokov. Vedľajšou cieľovou skupinou boli dospelí účastníci projektu – učitelia, umelci a profesionáli z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť cezhraničnú skupinu mladých aktivistovKarpatskú regionálnu mládežnícku radu (GenWe), ktorá bude nositeľom vízie projektu v budúcnosti.  Projekt vytvoril inovatívnu platformu mladých ľudí so záujmom o veci verejné, o rozhodovacie procesy a o ich vlastný rozvoj, ktorá vznikla aj na základe prenosu skúseností nórskeho partnera projektu Barents Youth Council.

Projekt bol financovaný z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK08.

Aktivity projektu

  • Úvodná konferencia s cieľom vyzdvihnúť kreativitu v praktickom živote a ilustrovať, ako pomáha rozvíjať mesto či región, ktorá sa konala 24. novembra 2015.
  • Neformálne stretnutie, slovensko-ukrajinský mládežnícky míting „Mysli globálne, konaj cezhranične“ (25. – 28.8. 2016) sa konalo v Spišskej Sobote a zúčastnilo sa ho 17 aktívnych mladých ľudí z Košického a Prešovského samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti. Za slovenskú stranu 10 a za ukrajinskú 7. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť návrh systému fungovania a zabezpečenia financovania cezhraničnej mládežníckej organizácie GenWe.
  • Kreatívne dni v Košiciach a v Užhorode s cieľom identifikovať miestne a regionálne potreby, ktoré je možné riešiť len v spolupráci s miestnymi alebo regionálnymi inštitúciami. Išlo o sieťovacie podujatia zamerané na vytváranie kontaktov a partnerstiev. Výsledkom Kreatívnych dní boli Kreatívne zadania – tvorivé projekty mladých účastníkov projektu, ktorí sa ich prostredníctvom rozhodli riešiť reálne problémy miestnej samosprávy, školy, verejnej inštitúcie a pod. Viac informácií nájdete tu.
  • Case Study v Granáriu (Jablonov nad Turňou) –  záverečné stretnutie kreatívnych tímov sa konalo 28. – 29.10.2016.
  • Vzdelávacie aktivity and tréningy mäkkých zručností pre mladých ľudí, aby úspešne zrealizovali svoje kreatívne projekty.
  • Rezidenčné slovensko– ukrajinské stáže pre umelcov. 
  • Záverečná konferencia pod názvom „Transformovanie hraníc na možnosti“ sa konala 9. februára 2017 v obci Barvinok v Užhorodskom regióne. Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky kreatívnych projektov, zhodnotiť proces ich realizácie a načrtnúť ich budúcnosť. Účastníkmi konferencie boli mladí ľudia, experti, neziskové organizácie, zástupcovia obcí, krajských štátnych inštitúcií a širokej verejnosti. GenWe – medzinárodná mládežnícka organizácia – dostala prvú príležitosť odprezentovať sa aj za východnou hranicou. O konferencii očami členky GenWe si prečítajte tu.

Partneri projektu