Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

Ocitli sme sa v najväčšej utečeneckej kríze v Európe v tomto storočí. Z Ukrajiny utieklo za prvé tri týždne 3,2 milióna ľudí, vnútorne vysídlených bolo približne 6,5 miliónov obyvateľov Ukrajiny. Na Slovensko prišlo za prvé tri týždne 221 000 utečencov z Ukrajiny. Tieto čísla každým dňom narastajú.

Nasledujúce odkazy a informácie môžu pomôcť samotným Ukrajinkám a Ukrajincom. Dozviete sa tiež ako pomôcť ľuďom z Ukrajiny na Slovensku finančne alebo ubytovaním, dopravou, materiálnou, psychologickou či právnou podporou a pomocou.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.