Pomoc Ukrajine

Pomoc Ukrajine

Tento rok nás postrehla najväčšia utečenecká kríza v Európe v tomto storočí. Len za prvé tri týždne utieklo z Ukrajiny 3,2 milióna ľudí, vnútorne vysídlených bolo približne 6,5 miliónov obyvateľov Ukrajiny. Na Slovensko prišlo za prvé tri týždne 221 000 utečencov. Od vtedy sa mnohí obyvatelia Ukrajiny vrátili domov, no mnohí aj naďalej ostávajú na Slovensku. Ich mestá, ulice, domy sú zničené a nemajú sa kam vrátiť. Mnohí nestratili len domovy, ale aj členov rodiny. 

Nasledujúce odkazy a informácie môžu pomôcť samotným Ukrajinkám a Ukrajincom. Dozviete sa tiež, ako pomôcť ľuďom z Ukrajiny na Slovensku finančne alebo ubytovaním, dopravou, materiálnou, psychologickou či právnou podporou a pomocou.