Podpor východné Slovensko 2% zo svojich daní

Ako poukázať percentá z dane z príjmu

  • Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% z dane z príjmu priamo v tlačive daňového priznania. Pre daň za rok 2019, je potrebné podať daňové priznanie do 31. marca 2020.

Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5% z celkovej dane. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

  • Zamestnanci musia vyplniť Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%, požiadať svojho zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane do 15. februára 2020 a obidve tlačivá doručiť na daňový úrad v mieste svojho bydliska do 30. apríla 2020. Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Dobrovoľníci, ktorí v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali najmenej 40 hodín a majú o tom potvrdenie, môžu poukázať až 3%. Ak ste dobrovoľník a chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Údaje potrebné k poukázaniu percent z dane pre Karpatskú nadáciu:

  • Názov organizácie: Karpatská nadácia
  • Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice
  • Právna forma: nadácia
  • IČO: 3199 5420

Súhrn dôležitých časových lehôt a viac informácii nájdete tu.

Potrebné tlačivá na stiahnutie pre rok 2020 

Karpatskú nadáciu ako oprávneného prijímateľa percent z dane z príjmu každoročne registruje bez nároku na honorár notárka Mgr. Martina Sobinkovičová. Za podporu pani notárke ďakujeme.