Novinky

Novinky
V Karpatskej nadácii máme nulovú toleranciu k akémukoľvek sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu. Je pre nás dôležité, aby sme pre ľudí v zraniteľnej situácii, ktorým pomáhame, spoločne vytvárali bezpečné prostredie a predchádzali akýmkoľvek formám zneužívania, vrátane sexuálneho.
Na výročnej správe si dávame každý rok záležať a starostlivo pripravujeme textovú aj vizuálnu časť tak, aby sa vám páčila a aby ste jej dobre rozumeli. Robíme to tak, od kedy sme vznikli, pretože chceme byť transparentní a jasní.
V grantovom programe Máme radi východ podporíme kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách. 
Dvojičky Oliver a Andrej prišli na svet predčasne v 26. týždni tehotenstva. Oliver sa narodil so zdravotnými komplikáciami, ktoré mu znemožňujú žiť život ako bežné deti. Jeho mama Alexandra hovorí, že „život s dieťatkom so zdravotným znevýhodnením je nikdy nekončiaca cesta.“ Najmä na jej začiatku potrebovala poradiť, ktorým smerom sa vydať.
Miško potrebuje lieky na posilnenie srdca, ktoré na Slovensku nie sú dostupné. Dáška zasa dôležité rehabilitácie, ktoré jej pomáhajú pri následkoch detskej mozgovej obrny. Tikhoňa trápi cukrovka a Nasťa trpí tikmi zo stresu, ktorý zažila pri úteku z Ukrajiny. Toto sú deti, ktoré na Slovensku hľadajú bezpečný domov. Pretože ten ich im vzala vojna na Ukrajine. Ich mamky sa denne pasujú s výzvami, ktoré poznajú všetci rodičia inak obdarených detí. No okrem toho musia zvládnuť aj to, že sa ocitli v cudzej krajine, bez domova, rodiny a známych. Kto a ako im pomáha zvládnuť takéto náročné situácie?
Na Medzinárodnej konferencii o inkluzívnom vzdelávaní Cesta vpred pre Slovensko rozprávali odborníci z Portugalska, Švajčiarska, Belgicka, Grécka, USA, Srbska, Bulharska, Česka ale aj zo Slovenska. Podelili sa o mnoho dôležitých skúseností, inšpirácií, ale aj poučení z inkluzívneho vzdelávania. Záznamy z podnetných prednášok, prezentácií či workshopov si môžete pozrieť vo videách v tomto článku.
Program Spolu pre deti, vytvorený v partnerstve s organizáciou UNICEF, bol doteraz najväčším grantovým programom našej nadácie. V roku 2023 podporil 25 projektov na celom Slovensku sumou viac ako 1 000 000 eur. Zároveň posilnil inkluzívne prístupy v práci s deťmi (nie len) v podporených organizáciách prostredníctvom rôznorodých vzdelávacích aktivít.
Zaujímaš sa o rozvoj Slovenska, si zorganizovaný/á a dokážeš zabezpečiť plynulý chod kancelárie? Podeľ sa o svoje zručnosti a skúsenosti a staň sa office manažérom/manažérkou Karpatskej nadácie.
Grantový program Magna pre región realizujeme v spolupráci so spoločnosťou Magna už niekoľko rokov. Chceme ním pomáhať komunitám a samosprávam, aby dokázali riešiť výzvy, ktorým čelia a aby spolupracovali s obyvateľmi a inými firmami či organizáciami. V ostatnom ročníku sme sa pri tom zamerali na zvyšovanie tolerancie v spoločnosti.
Svet žien sme organizovali 10. marca 2024 v krásnych priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach, aby sme oslávili Medzinárodný deň žien, ženskú jedinečnosť a silu prekonávať výzvy. Na podujatí sa stretli úspešné ženy, ktoré majú možnosti vplývať na životy iných a inšpirovať ľudí okolo seba. Ktoré známe aj menej známe osobnosti sa podelili o svoje príbehy?
Za kampaň sa osobne postavili naše kolegyne aj vedenie. So symbolickým transparentom v ruke zastávajú oblasť, ktorej sa venujú profesijne a na ktorej im záleží aj v súkromnom živote. 
Pilotnú časť programu UPre ženy v Dobšinej a vo Veľkom Krtíši máme úspešne za sebou a chceme sa s vami podeliť o naše zistenia, skúsenosti a odporúčania.
V polovici januára sme spolu s Podaj ďalej Prešov organizovali ďalšiu humanitárnu cestu na Ukrajinu. Päť dodávok a desať dobrovoľníkov mierilo na sever Ukrajiny, aby pomohli tamojším obyvateľom lepšie zvládať chudobu a následky vojny. Jedna dodávka niesla špeciálnu zásielku – úplne novú priemyselnú práčku pre nemocnicu v Ripkách.