Karpatská nadácia je tu pre ľudí na východnom Slovensku už viac ako 20 rokov. Od roku 1995 sme podporili niekoľko stovák projektov sumou takmer 2,3 milióna EUR a zrealizovali mnoho aktivít, ktoré vylepšujú život na východe Slovenska.