História

História

Karpatská nadácia pomáha ľuďom na východnom Slovensku už viac ako 27 rokov. Od roku 1995 podporila vyše 1000 projektov sumou viac ako 3,5 miliónov eur a zrealizovala mnoho aktivít, ktoré vylepšujú život na východe Slovenska.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.