Ukončené iniciatívy

Ukončené iniciatívy

Za viac ako 20 rokov nášho pôsobenia sme zrealizovali mnohé programy a projekty.

V posledných rokoch sme ukončili dva viacročné programy/projekty s významným dopadom na východné Slovensko ako aj ľudí žijúcich v susednej Ukrajine:

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.