Nadačné fondy

Nadačné fondy

Nadačné fondy spravované Karpatskou nadáciou

Naše nadačné fondy prinášajú finančnú podporu aktívnym ľuďom a organizáciám na východe Slovenska, ktoré sa snažia z tohto regiónu vytvoriť lepšie miesto pre život. Nadačné fondy sú zároveň efektívnym nástrojom pre darcov, ktorý im umožňuje vytvoriť vlastný osobitný fond v správe Karpatskej nadácie pre dlhodobé prerozdeľovanie finančnej podpory.

Fond Karpatskej vandrovky

Fond Karpatskej vandrovky od roku 2011 združuje a prerozdeľuje príspevky účastníkov darcovského turistického podujatia Karpatskej nadácie, Karpatská vandrovka. Fond podporuje projekty aktívnych východniarov, ktoré v našom regióne prispievajú k ozdraveniu životného štýlu a športovému vyžitiu, aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry. Prostredníctvom grantového programu MÁME RADI VÝCHOD fond prerozdelil do teraz 41 720,75 EUR.

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu

Nadačný fond Cyrila Gazdaricu podporuje inovatívne prístupy a programy, prostredníctvom ktorých Karpatská nadácia rozvíja vzdelanosť, podporuje komplexný osobnostný rozvoj a zvyšuje zamestnateľnosť aktívnych mladých ľudí v regióne východného a severného Slovenska. Od jeho založenia v roku 2016, fond prerozdelil a investoval viac ako 170.000 EUR.

Nadačný fond Magna

Nadačný fond bol v roku 2015 založený spoločnosťou Getrag Ford Transmissions v správe Karpatskej nadácie pod názvom Nadačný fond Getrag. V roku 2019 bol jeho názov zmenený na Nadačný fond Magna, na základe zmeny názvu spoločnosti. Od svojho vzniku prerozdelil 101.600 EUR prostredníctvom grantových programov Getrag pre región a Getrag pre ľudí. V roku 2018 fond otvoril grantový program Magna pre región. Fond podporuje verejno prospešné aktivity organizácií a samospráv, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb, inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne a prinášajú dlhodobý pozitívny dopad na komunity žijúce v košickom kraji.

Nadačný fond Magenta Life

Nadačný fond Magenta Life bol v roku 2013 založený spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (kedysi T-Systems Slovakia) v správe Karpatskej nadácie. Od svojho založenia prerozdelil 160.000 EUR prostredníctvom grantových programov „Škola budúcnosti“, „Učiteľ/ka budúcnosti“ „T“ for all, all for „T“ a štipendíjneho programu, šTipko. Fond sa zameriava na podporu vzdelávania a aktivít, ktoré umožňujú zamestnancom T-Systems Slovakia prepojiť svoj profesionálny život so životom mimo pracoviska a rozvojom svojich komunít.

Nadačný fond Irmy Horváthovej

Fond bol založený s cieľom poskytnúť financie na doštudovanie bakalárskeho stupňa pani Irme Horváthovej, ktorá dlhé roky pracovala ako sociálna pracovníčka v komunitnom centre na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou. Po zmene legislatívy jej pôvodná kvalifikácia nebola dostačujúca pre vykonávanie tejto pozície. Fond umožňuje pani Irme získať potrebné vzdelanie, aby sa mohla k svojej práci vrátiť. Celkovo podporí jej štúdium sumou 2730 EUR.

Máte záujem o vytvorenie vlastného nadačného fondu?