TRAMPOLÍNA

Cieľom projektu Trampolína je zvýšiť šance mladých ľudí na trhu práce rozvojom ich zručností a zlepšiť zapojenie odbornej a laickej verejnosti do zvyšovania zamestnanosti mladých ľudí formou odbornej konferencie a filmového festivalu.

Projekt Trampolína sa začal realizovať v máji 2014. Partnerom projektu je filmový klub Cinefil.

Projekt prebieha 13 mesiacov a jeho hlavnými aktivitami sú:

1.    špecializovaný tréning mladých ľudí znevýhodnených  na trhu práce z dôvodu nedostatočnej praxe, skrytých či otvorených predsudkov a diskriminácií,

2.    filmový festival prezentujuci projektové témy a príklady dobrej praxe,

3.    konferencia riešiaca projektové témy v geograficky širšom kontexte krajín Vyšehradskej štvorky a zakarpatskej Ukrajiny.

V prvej fáze projektu, od októbra 2014 do januára 2015, sa skupina 15 mladých ľudí z východného Slovenska priebežne stretávala na tréningových aktivitách, ktoré sme realizovali v spolupráci s partnerom projektu OZ Cinefil, spoločnosťou T-Systems Slovakia, s. r. o. a personálnou agentúrou Grafton Recruitment Slovakia, s. r. o. Košice. Účastníci projektu absolvovali intenzívny a interaktívny tréning Osobnostný rozvoj a komunikácia, simulované aj „ostré“ výberové konania v T-Systems Slovakia a v AC – Assessment Center personálnej agentúry Grafton Recruitment Slovakia a odskúšali si nové zručnosti v praxi pri príprave a propagácii 3-dňového Filmového festivalu Trampolína – „o a pre mladých ľudí na trampolíne života“, ktorý sa konal v košickej Tabačke na jeseň 2014.

Po medzinárodnej konferencii Mladí a zamestnaní – Ako na to! sme sa pustili do ďalšej fázy projektu Trampolína. Začiatkom mesiaca máj skupina 14 mladých ľudí absolvovala celý tréningovo – simulačný modul a vrátane 3-dňového intenzívneho tréningu, individuálnych  konzultácií ku ich životopisom, AC – Assessment Center (Hodnotiace centrum) v Grafton Recruitment Slovakia, s. r. o. Košice a simulovaných pracovných pohovorov v T-Systems Slovakia, s. r. o.

 

TSY_Logo_3c_p

 

Výstupy z projektu boli odprezentované aj formou krátkeho filmu o projekte Trampolína širšej odbornej verejnosti na záverečnej medzinárodnej konferencii 27. marca 2015 v Košiciach.

Boris, jeden z účastníkov prvej skupiny projektu, nám píše: „Pracujem vo firme v Košiciach. Je to veľmi zaujímavá spoločnosť s príjemnou firemnou kultúrou a je vidieť, že im záleží na ľuďoch. Počas doby približne 6 mesiacov mám postupne prejsť jednotlivými výrobnými prevádzkami. V budúcnosti je možné, že ma prihlásia na tréning vo Švédsku. Uvidíme, ako sa im zapáčim. Zatiaľ to vyzerá celkom zaujímavo. Musím sa priznať, mal som radosť, keď som držal v rukách moju vstupnú kartu! Chcem ešte napísať aj to, že moje prijatie bolo úspešné aj vďaka absolvovanému tréningu a celkovo výbornému naladeniu z projektu Trampolína.“

Dominika, absolventka 2. kola projektu Trampolína, nám nedávno poslala e-mail, z ktorého vyberáme: „… Chcem sa ešte pochváliť získaním práce v Holcime, od 15. 5. 2015 nastupujem, takže som vďačná za projekt Trampolína, lebo určite na tom má svoje zásluhy….“.

 


Projekt Trampolína  bol realizovaný v rámci programu  Aktívne občianstvo a inklúzia
.
Tento program je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

B_320x100b.indd

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Tel: 055 622 1152
Mob: 0907 027 833

info@karpatskanadacia.sk
www.karpatskanadacia.sk
www.karpatskavandrovka.sk

design © šomšák