Trampolína 4.

Trampolina

Trampolína 4. je pokračovaním pôvodného projektu Karpatskej nadácie Trampolína, ktorý realizovala spolu s partnermi po prvýkrát v rokoch 2014-2015. Odvtedy prešlo jej “pružinami” spolu 46 mladých ľudí z košického a prešovského kraja.

Trampolína 4., ktorú sme realizovali v októbri – novembri 2016 bola výberom toho najlepšieho a najrelevantnejšieho, čo sa v jej predošlých ročníkoch v rámci neformálneho vzdelávania osvedčilo a bola obohatená aj o nový tematický blok. V tomto ročníku ním bola finančná gramotnosť.

Trampolína 4. bola o príležitosti pre všetkých, ktorí hľadajú svoje miesto na pracovnom trhu a čelia rôznym znevýhodneniam (chýbajúca prax a pracovné skúsenosti, chýbajúce sociálne zázemia, fyzické postihnutie a pod.).

Hľadáte si prácu? Chcete posilniť svoje zručnosti a predpoklady uplatniť sa? Vidíte svoju budúcnosť v IT sektore? Máte min. maturitné vzdelanie? Žijete so zdravotným postihnutím a alebo iným typom znevýhodnenia?

Dajte nám o sebe vedieť. Trampolína tu bola, je a bude aj pre Vás.

11-dňový interaktívny tréning :

• Psychologické testy pre výber vhodného povolania
• Zdroje pracovných príležitostí + Profi telefonovanie + Etiketa
• Ako napísať úspešný životopis a motivačný list
• Odhaľovanie reči tela = neverbálna komunikácia v praxi
• Ako zvládnuť osobný pohovor + Techniky vyjednávania
• Riešenie konfliktov a ich prevencia
• Interkultúrna komunikácia + Tímová spolupráca
• Finančná gramotnosť – Ako riadiť a spravovať osobné financie.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

info@karpatskanadacia.sk

 

Logo Ministerstva financií SR T Erasmus+

Plagat T4