Pozývame vás na tréning Ako presadzovať zmeny

Tréning je zameraný na efektívne presadzovanie zmien prostredníctvom aktívneho občianstva.